Akasha Soul Realignment

Læsning & Clearing

Forstå din guddommelige gave og hvordan du lever et sjælsbevidst liv

Få clearet negativ karma, så du kan leve et liv i større harmoni og balance.

Elisabeth Due

Elisabeth Due

Al information om din sjæl findes i Akasha-arkivet

Med din tilladelse kan jeg gå ind og læse dit arkiv for at se, hvilke unikke gaver din sjæl fik, da den blev skabt. Her henter jeg viden om, hvordan du bedst kan leve et liv i overensstemmelse med din guddommelige gave og med din sjæl.

Med mange liv bag os har vi gjort os utallige erfaringer og fået et væld af oplevelser. Gennem de mange tusinde valg, vi har truffet, har vi enten handlet i overensstemmelse med eller imod vores sjæl.

Vi skaber både positiv og negativ karma, og begge dele følger os fra liv til liv. Mens vi gerne vil have den gode karma til at cirkulere i vores liv, er det en anden sag med negativ karma.

Ved at tilgå dit Akasha-arkiv kan jeg finde informationer om din sjæl og dit liv, som menneske, og se hvad, der påvirker dig positivt eller negativt i dag.

Her finder jeg de blokeringer, restriktioner og karma, der holder dig tilbage fra at leve et liv i harmoni og balance. Når disse først er identificeret, kan jeg hjælpe dig med at rense dem, så de ikke længere påvirker dig negativt, og du kan begynde på en frisk.

Den nye bevidsthed, du opnår gennem en læsning, kombineret med den healing, der sker, når gammel negativ karma bliver renset, betyder, at du kan give slip på det, der holder dig tilbage.

Tilsammen hedder dette: Akasha Soul Realignment og efter læsning og clearing kan du leve dit liv i langt bedre overensstemmelse med dit sande jeg.

 

Udtalelser fra kunder

Elisabeth hjalp mig med en Akasha-læsning og rensning. Det var utroligt præcist og spændende, og gav mig en ekstra dimension på de mønstre, jeg har gentaget. Efter Akasha rensningen føler jeg faktisk, at jeg ser tingene mere klart, og ret nemt kan træffe de rigtige valg uden at være påvirket af ubevidst bagage.

Mette Louise, advokat og selvstændig

Elisabeths læsning på mit Akasha-arkiv gav mig et enormt interessant perspektiv på mit liv, mit formål og mine muligheder. Al den information hun henter ned, blev leveret i et letforståeligt og tilgængeligt sprog, som var nemt at forstå, og med konkrete ting jeg kunne bruge direkte i min hverdag. Jeg følte mig meget tryg og guidet i processen, og forståelsen af, hvad Akasha-arkivet er, og hvilken betydning det har i ens liv. Jeg kan varmt anbefale at gøre brug af Elisabeths evner, for alle som har interesse i dét, som er større end en selv, og som gerne vil blive klogere på hvem vi er, og hvor og hvad vi kommer fra.

Sebastian, designer og kunstner (Læsning & clearing i Akasha-arkivet)

Jeg kan på det varmeste anbefale Elisabeths læsning i Akasha-arkiverne. Jeg havde ikke hørt om det før og med Elisabeths varme og rolige væsen, fik hun forklaret hvordan læsningen kom til at foregå og hvad den kan bruges til. Hun var 100 procent rigtig i læsningen, bl.a. omkring mine reaktionsmønstre og jeg kunne genkende mig selv hele vejen igennem. Samtidig kom der nogle gode råd til at ændre uhensigtsmæssige mønstre.

Christina, regnskabsmedarbejder

At få en læsning af ens Akasha-arkiv hos Elisabeth er en helt speciel, forunderlig og gennemgribende oplevelse. Man kommer omkring hele ens sjæls historie og alt, hvad den har med sig fra tidligere liv, men også hvilke guddommelige gaver man bringer med sig ind i dette liv, og hvordan man lever et liv, hvor de gaver arbejder for en, så man kan leve et liv i glæde og harmoni med sig selv og andre. Elisabeth fører en igennem processen med krystalklare meldinger og med en kærlig indlevelse og visdom, og jeg har efterfølgende oplevet en større og større ro indeni. Det er faktisk lidt som om, at der var et liv før læsningen, og et liv efter, hvor jeg har fået en større indsigt i min sjæls historie og ikke mindst i sjælens potentiale i dette liv.

Tina M., konsulent

Hvis du ønsker at forstå dine medfødte gaver, integrere dem i dit liv, træffe de rigtige valg og rydde op i negative karmiske mønstre, så vil jeg være her for at guide dig. 

I løbet af vores session forklarer jeg dig: 

 • ♥  Hvad din guddommelige gave er, og hvordan du kan vide, om du handler i overensstemmelse med din sjæls essens, din sjæls guddommelige blueprint.
 • ♥  Jeg vil også forklare, hvor dine styrker og udfordringer ligger. Vi afdækker hvad du skal være opmærksom på, så du kan styre selvsikkert på solsiden af din guddommelige gave – og hurtigt komme væk fra skyggesiden, er du havnet der.
 • ♥  Hvilken sjælegruppe du tilhører (dvs. hvor din sjæl oprindeligt stammer fra).
 • ♥  Hvor selvbevidst du er som et åndeligt væsen
 • ♥  Hvor du vibrationsmæssigt befinder dig lige nu, og hvad du skal være opmærksom på.
 • ♥  Om du har åbnet op for særlige evner, hvor du modtager ekstra støtte fra den åndelige side.
 • ♥  Vi dykker ned i eventuelle negative karmiske mønstre for at afdække deres oprindelse og hvordan de påvirker dig i dag – og derefter clearer vi dem, så du kan være fri for dem og leve et liv uden begrænsninger og blokeringer.
 • ♥  Hvis du oplever uforklarlig træthed, kan der også være en forklaring på det.
 • ♥  Er du påvirket af negative karmiske mønstre vil jeg lægge en clearing ind i dit Akasha-arkiv og du modtager en bøn, en clearing, som du skal læse højt for dig selv i 21 dage uden ophold.
 • ♥  Alt forklares grundigt under vores session.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål
Hvad er Akasha-arkivet - Akashic Records - De Arkaiske Arkiver?

Akashic Records, de Arkaiske Arkiver eller Akasha-arkivet – kært barn, mange navne.

Mange kulturer, religioner og filosofer har gennem tiderne henvist til livets arkiv, selv om det ikke altid er blevet kaldt Akasha-arkivet. Dette mystiske, altomfattende arkiv omtales i mange gamle samfund, bl.a. assyrerne, fønetikerne og babylonierne. I det gamle testamente hedder det De Levendes Bog. I det nye testamente, Livets Bog.

Betegnelsen Akasha-arkivet går tilbage til slut 1800-tallet, hvor Helena Petrovna Blavatsky (1831-91), grundlæggeren af det teosofiske samfund, beskrev arkivet. Sidenhen har andre omtalt arkivet, herunder Rudolf Steiner, der var en stor fortaler for arkivets kraft og formål, og den berømte clairvoyant Edgar Cayce.

Akasha-arkivet er en energetisk database, der indeholder optegnelser over alle sjæles (og menneskers) valg og handlinger igennem alle liv. Det defineres som et vibrerende felt af information om de energimæssige og naturvidenskabelige virkeligheder, om din egen sjæl og det evige liv, og hver eneste sjæls bevidsthed gennem tiderne.

Med træning kan mange selv tilgå sit eget arkiv. Du skal vide hvad du leder efter og hvordan, lidt ligesom når du søger på internettet. Prøver man at tilgå en anden persons/sjæls arkiv uden tilladelse og de rette optrænede evner, får man på en heldig dag blot usammenhængende vrøvl ud.

Det er derfor jeg skal have både din og din sjæls tilladelse før jeg kan søge efter informationen. Derudover ville det være fuldstændig uetisk at gå ind i andres arkiver uden deres specifikke tilladelse.

Karma: Hvordan hænger tidligere liv sammen med dit nuværende liv?

Ordet karma kommer fra sanskrit og betyder handling. Karma er ikke en straf eller stram disciplinering påført fra højere magter. Karma er sjælens proces med at lære, udvikle sig, opleve fællesskab og vokse. Karma er måden du lærer at bevæge dig op på et højere bevidsthedsniveau.

Du oplever måske at blive konfronteret med de samme ting igen og igen? Hvis du oplever at være i den ene vanskelige situation efter den anden, som på en eller anden måde ligner hinanden, så er det formentlig karma, der er på spil. Karma er ikke ude på at straffe dig. I stedet vil jeg invitere dig til at forstå det, som din sjæls intention om læring og forandring.

Din villighed til at se på fortiden og ændre det i nutiden, er det, der fuldender lektionen – og er den måde, du kan omskrive dine arkiv-beretninger på og forebygge problemer i fremtiden – også uden min hjælp.

Problemet opstår selvfølgelig, når vi ikke er bevidste om hvad, der foregår.

Sandra Anne Taylor, forfatteren til ”Akasha Arkivet”, har på smukkeste vis beskrevet det og jeg overlader forklaringen til hende:

I løbet af de gentagne liv dannes der karma. Karma defineres ofte som årsag og virkning, men i virkeligheden er karma vibrationerne fra vores samlede valg, konklusioner og følelser, der indgår i vores personlige arkiv. Disse data indkodes i vores evige bevidsthed, hvor vores oplevelser gennem adfærd, tanker og følelser opbygger en klangbund ved hjælp af gentagelser. Disse mønstre gentager sig i vores energi, udsender vores mest fremherskende vibrationer, tiltrækker oplevelser, der enten er en udfordring for os eller giver os glæde. På den måde vil vores karma, eller vores energimæssige historie, fortsætte med at styre vores personlige skæbne i det nuværende og i det kommende liv.

Men det er det nuværende liv, der giver os muligheden for at foretage alle de ønskede forandringer i vores energimæssige natur – en proces, der gør studiet af reinkarnation virkelig værdifuld.

Det er processen med at anvende disse oplysninger til at heale problemer i nutiden, som virkelig gør Akasha-arkivet levende.”

Dét fører mig til følgende kanaliserede budskab:

”Negative tankers tunge energi er ikke i harmoni med din sande natur. Dét, der fylder dine tanker, vil, hvad enten de er af dårlig natur eller har en helbredende vibration, blive til virkelighed.”

Hvad kan man bruge Akasha-arkivet til?

I Akasha-arkivet kan man besøge og omskrive arkiverne fra fortiden og befri sig for vanskelige blokeringer i nutiden, helbrede relationer og økonomiske mønstre. I arkivet kan man finde forklaringer på hvorfor noget tilsyneladende bliver ved med at blokere ens aktuelle mål. Hvis du arbejder på at løse problemer omkring dit helbred, dine forhold eller din økonomi, kan det være, at det er tidligere liv, der påvirker dig. I Akasha-arkivet kan man se årsagssammenhænge.

Er du syg, skal du dog altid konsultere en læge!

Blandt nogle af de gode grunde til at udforske Akasha-arkivet er:

 • Hvordan tidligere liv påvirker dine nuværende forhold (kærlighed, forældre, venner, arbejde)
 • Hvad der er sket i tidligere liv, der kan være årsag til nutidige udfordringer og mønstre, f.eks. frygt, depression, misbrug, fattigdom og ensomhed.
 • Finde dit livsformål og leve et mere bevidst og tilfredsstillende liv
Hvad er en sjæls guddommelige blueprint - også kaldet Divine Soul Blueprint?

Sjælens guddommelige blueprint, der også kaldes Divine Soul Blueprint, er unik for hver eneste sjæl og dermed menneske. Hver sjæl har sine specifikke guddommelige kvaliteter, som sjælen kan opleve gennem menneskelige erfaringer. Dine guddommelige kvaliteter bestemmer hvem du er, din adfærd, dine styrker og dine udfordringer. De fortæller hvad du trives med, og hvad du mistrives med.

Hvis du vælger at leve i overensstemmelse med din sjæls blueprint, kan dine guddommelige kvaliteter bedre komme til udtryk.  Hver dag træffer du beslutninger, der påvirker din sjæls blueprint. Når du lever i overensstemmelse med din sjæls blueprint, og træffer beslutninger, der er i overensstemmelse hermed, vil det føre til glæde og overflod i dit liv.

Når du træffer beslutninger, der ikke er i overensstemmelse med din sjæls blueprint, er der tale om negative valg, der kan skabe nye blokeringer og restriktioner. 

Jo mindre du agerer i overensstemmelse med din sjæls guddommelige blueprint, des længere kommer du væk fra din sjæl og du oplever, at livet er anstrengende og ofte indebærer masser af hårdt arbejde og manglende resultater. Du vil typisk opleve frustration, stress og måske endda depression. 

Uanset, så dræner disse – for dig – negative valg dig for livsenergi. Når du kender og forstår dit blueprint, kan du træffe valg, der er de rigtige for dig, og du kan leve dit sande formål uden at skulle knokle for at få et godt liv.

Hvad er et negativt karmisk mønster?

Akasha-arkivet er en optegnelse over alle de valg, du har truffet igennem de mange liv, du har levet.

Når vi taler om negative karmiske mønstre, så leder vi efter årsagerne til at de er opstået og hvilke valg, der førte til dem. Det er kun de negative karmiske mønstre, der er relevante for dit nuværende liv, jeg ser efter, og jeg får kun vist de mønstre, som du er klar til at gøre op med, når læsningen bliver udført.

Negative karmiske mønstre kan bestå af blot én enkelt blokering eller restriktion – eller af flere blokeringer og restriktioner, der tilsammen udgør ét mønster.

Hvilke blokeringer og restriktioner kan der være?

I løbet af de mange liv, vi har levet, har vi været i utallige situationer, hvor vi har truffet valg, der ikke var i overensstemmelse med vores sjæls blueprint. Vi har alle prøvet at være både offer og bøddel, angriber og forsvarer, giver og tager. 

Vi er her for at lære – og den bedste måde at lære på er ved at opleve både solsiden og skyggesiden af kærlighed, fællesskab, rigdom, fattigdom, for blot at nævne nogle.

Men vi har også oplevet at måtte træffe valg, der har været så negative for os, at den negative karma, vi skabte gennem disse valg, har forfulgt os igennem flere liv. Dét er bl.a. det, vi kan identificere i Akasha-arkivet.

Der er utrolig mange elementer, jeg kigger på, når jeg er i dit Akasha-arkiv – og det, jeg finder, vil jeg forklare, så du forstår det. Men jeg vil ikke liste dem op her. Listen er lang, men det er ikke min mission at skræmme dig. Lad mig bare nøjes med at sige, at jeg kan se hvilke slag, ridser og buler din sjæl har fået igennem tiden – og som du er klar til at give slip på.

Akasha-arkivet kan give os vejledning i at rydde op i rodet i vores nuværende liv. Når vi går ind i tidligere oplevelse, dannes der en forståelse for de energier, der er på spil i dag. Ved at forstå dem og cleare dem, får vi den hjælp, vi har brug for, til at vokse udover det gamle energetiske mønster, vi har skabt.

Hvordan foregår clearingen?

Inden jeg lukker for adgangen til dit Akasha-arkiv lægger jeg en clearing i dit arkiv, der kan ophæve alle de negative mønstre, jeg har fundet. Efter vores møde, hvor jeg fortæller dig alt, modtager du en clearing på skrift, som du skal læse højt for dig selv hver dag i 21 dage uden ophold.

 Misser du en dag, må du starte forfra. Der er der flere grunde til:

 • Dels er det afgørende for dit videre liv, at du har en klar intention om at frigøre dig fra alt det, der forstyrrer din evne til at leve dit liv i overensstemmelse med din sjæls guddommelige blueprint.
 • Dernæst skal du fremadrettet gøre dit bedste for at træffe positive valg, der er i overensstemmelse med dit blueprint, så du ikke skaber ny negativ karma.

Men bare rolig, jeg hjælper dig!

Samlet set vil alt dette betyde, at du kan se frem til et liv, hvor du har sluppet negative, energetiske blokeringer og kan leve dit liv i overensstemmelse med din sjæls essens.

Hvor ofte kan jeg få en session?

Som minimum skal der gå en måned mellem hver session – og meget gerne længere. Først og fremmest skal du bruge tid, efter de 21 dages clearing, på at mærke effekten af clearingen og have tid til at handle og agere efter den nye viden, du har fået. Din nye bevidsthed skal altså have tid til at integrere sig i din måde at tænke og handle på. For nogle vil dette blot tage en måned, mens det for andre tager flere måneder.

Jo mere og jo hurtigere, du ændrer dine mønstre, des større transformationen sker der.

Jeg vil anbefale dig at mærke efter om tiden er inde til en ny session efter 4-6 måneder. Så har du fået handlet på din nye viden og har haft mulighed for at integrere det i dit liv. Her vil du måske mærke, at der er nye ting, der dukker op. Det er et tegn på, at du er klar til at få mere clearet.

Kan du hjælpe mig med at læse andres Akasha-arkiv?

Ja og nej.

Jeg kan læse dit barns arkiv med din tilladelse, hvis de er økonomisk afhængige af dig – dvs. typisk hjemmeboende. Dit barn skal minimum være 3 måneder. Er dit barn ældre end 12 år, så vil jeg af etiske årsager, bede om deres tilladelse også. Jeg vil anbefale, at I får læsningen sammen, alt efter hvor modent dit barn er.

Jeg kan af etiske årsager ikke gå ind og læse direkte på din partner eller andre af dine relationer. Men hvis det er relevant, så kan jeg se om du i dag har relationer, der er karmisk bundet til dig og derefter cleare dem. Det bliver dog udelukkende på din side af relationen.

Kan du cleare min bolig eller min butik?

Gode og dårlige minder kan være tilknyttet et sted. Steder kan rumme ubehagelige arkiver og fremkalde uønskede følelser. Din bolig eller butikslokale kan indeholde negativ energi, der opleves som en forstyrrelse, der ikke rigtig kan forklares.

Negative energier i en bolig kan føre til søvnproblemer og nabostridigheder. Der kan være bestemte hjørner eller steder, hvor det føles ukomfortabelt at være, eller der er rum, alle undgår at opholde sig i. Det kan også være svært at sælge, fordi andre også oplever den negative energi.

Jeg kan undersøge om der er negativ energi i din bolig eller butikslokale, og hvis der er, så kan jeg cleare det.

Prisen er 1.000 kr. per adresse og du skal enten selv være enten ejer eller stå på lejekontrakten.

Afbestilling, annullering, fortrydelse

Når du har bestilt en læsning, så går jeg hurtigt i gang med alt det forberende arbejde. Jeg bruger flere timer i dit arkiv inden vi har vores session. Det betyder også at det meste af arbejdet er gjort inden vi mødes. Når vi mødes, fortæller jeg dig hvad jeg har fundet ud af.

Hvis du fortryder dit køb efter du har booket en session, så skal du give mig besked herom senest inden 24 timer efter du har booket – ellers kan jeg ikke refundere din betaling.

Hvis du bliver nødt til at rykke sessionen til en anden dato, så skal jeg have besked senest 24 timer inden. Du kan skyde din læsning i op til ét år fra købsdato. 

De eneste oplysninger, jeg har brug for fra dig, er:

 • Dit nuværende fulde navn
 • Dit navn ved fødslen
 • Din fødselsdato (dag-måned-år)
 • Hvor du blev født (land og by)

Når jeg har modtaget dine personlige oplysninger, skal jeg bruge 3-4 timer på at indsamle oplysninger fra din sjælsoptegnelse, dit Akasha-arkiv.

Al denne information videreformidles til dig i vores session, som du booker ved bestilling. Sessionen foregår enten i Klampenborg eller online og tager typisk 1-1½ time.

Hvis du har negative karmiske mønstre på spil, så modtager du efterfølgende også en personlig clearing, en bøn, som du skal læse højt for dig selv i tre uger, for endegyldigt at opløse dem.

Pris: 3.500 kr. (Der kan betales i rater). Book dit møde minimum 7 dage frem i tid, så jeg har tid til at få adgang til al nødvendig information fra dit Akasha-arkiv.

Hej, jeg hedder Elisabeth Due

Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig på

Jeg er muligvis i gang med en session -og svarer så hurtigt, jeg kan. Du bliver ikke glemt!

Favicon LifeSoulConnection
%3hC1>Inspiration, tilbud og viden direkte i din indbakke

I nyhedsbrevet fra Life Soul Connection deler jeg mine tanker om det spirituelle, nyheder, tilbud, invitationer og andet, jeg tror, vil berige dig. Jeg kunne aldrig finde på, at spamme dig – og du kan altid afmelde dig.