Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Disse handelsbetingelser gælder ved indgåelse af aftale om køb af ydelser fra Life Soul Connection v. Elisabeth Due, Dyrehavevej 6, 1 th., 2930 Klampenborg,  hej@lifesoulconnection.dk, CVR: 25892186

Betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms, med mindre andet er angivet. Momsen udgør 25 procent af købssummen.

Du har mulighed for at betale med dankort, kreditkort, MobilePay, ApplePay samt indbetalingskort via netbank. Ratebetaling kræver et kreditkort for at beløbet kan reserveres i din bank.

Betaling foregår via den danske EasyMe-platform, der er godkendt af Finanstilsynet til at håndtere betalinger og drives i et professionelt dansk hostingcenter. Der er altså taget hånd om din sikkerhed!

Betaling skal altid forfalde før sessionen eller forløbet afholdes. 1:1 forløb, online forløb, kurser, fysiske forløb, produkter og alle services betales ved aftalens indgåelse. Tilmelding og køb af forløb, produkter, kurser, ydelser og aftale om opstart er endelige og kan ikke refunderes. Forløb og længerevarende samarbejdsaftaler kan mod aftale, betales i rater mod et gebyr.

Uanset betalingsform, så er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende ved køb af forløb, kurser og ydelser. Har du valgt at betale i rater, er hele betalingen bindende, uagtet at du vælger at afbryde forløbet undervejs.

Ved ratebetaling trækkes beløbet automatisk på det tilmeldte kort hver måned på samme dato som din tilmelding. Hvis du skifter kort, skal du opdatere din aftale med det nye kortnummer, og slette det gamle kortnummer fra systemet. Det er dit ansvar altid at sikre, at det betalingskort, du anvender, er gyldigt.

Straks efter køb modtager du en faktura på dit køb via den e-mailadresse, du har tastet ind. Betaler du i rater, fremsendes kvittering for hvert træk.

Hvis de aftalte betalingsfrister på ratebetaling ikke overholdes, bortfalder din deltagelse på forløbet / i samarbejdet og aftale om opgave og eksekvering af opgave stopper. I så fald refunderes betalte rater ikke. Ratebetalinger, der ikke betales til tiden, vil resultere i rykkere med renter. Betales disse ikke sendes sagen til inddrivelse via inkasso og de yderligere omkostninger skal afholdes af dig.

Levering

Digitale produkter leveres straks efter køb via e-mail eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som du har indtastet i ordre-feltet. I helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

E-mailadressen kan altid ændres enten ved at maile til os på hej@lifesoulconnection.dk eller du kan selv rette den selv under “din profil”, hvis du har fået tildelt en brugerprofil.

Ved online sessioner er du selv ansvarlig for at teknikken på din side virker. Har vi aftalt en individuel online session på Teams, for eksempel, og teknikken driller, så har vi – ved visse ydelser – mulighed for at skifte over til telefon. Den tid, der bruges til at skifte platform, må desværre trækkes fra din tid, da der ofte er en anden, der venter på sin session.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle ydelser kan leveres på telefon. Hvis dette er tilfældet eller levering af ydelsen forringes på grund af skiftet til telefon, accepterer du denne eventuelle kvalitetsforringelse og der kan ikke opnås rabat på prisen. I tilfælde af teknikproblemer på din side, kan vi aftale en ny tid mod en eventuel merbetaling.

Så tjek endelig, at teknikken fungerer fra din side inden vi begynder.

Forløb, produkter, ydelser og services afvikles på de angivne tidspunkter, som er aftalt ved hvert produkt eller service. Hvis der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, produkter eller services skulle blive endeligt aflyst på foranledning af Life Soul Connection, Elisabeth Due, får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Aflyses et tidspunkt eller en dato for fysisk møde på et af forløbene, bliver dagen og tidspunktet erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internetforbindelse.

Efter endt session, møder, samt udarbejdet og leveret services, gives der ikke penge retur.

Afbud, udskydelse & udeblivelse

Afbud ved individuelle sessioner bedes givet på e-mail, telefon eller sms senest 24 timer før aftalt tid. Ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid, betales der fuld pris.

Afbud ved individuelle forløb bedes givet på e-mail, telefon eller sms senest 24 timer før første session eller start på forløb. Ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid, betales der fuld pris. Har du betalt for dit individuelle forløb i rater, er betalingen for hele forløbet bindende, uagtet at du måtte vælge at afbryde forløbet.

Har du brug for at udskyde en individuel session, skal dette ligeledes meddeles senest 24 timer før, og en ny tid kan bookes senest 6 måneder efter købsdato.

Ved udeblivelse betales den fulde pris.

Bemærk, at 1:1 forløb, onlineforløb, kurser, fysiske forløb, produkter og alle services er endelige og ikke kan refunderes.

Fortrydelsesret

Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret. Produktet/ydelsen anses for leveret og brugt i sin fulde ved levering, som er lig fremsendelse af log-in informationer til dit købte produkt.

Ved en læsning i Akasha-arkivet er det meste af arbejdet udført før vores session. Du har 24 timer efter bestilling af en læsning i Akasha-arkivet til at fortryde dit køb og du får alle pengene tilbage. Herefter er det ikke muligt at annullere dit køb. I tilfælde af læsningen ikke kan gennemføres, så får du besked om dette så hurtigt, som muligt, og det fulde beløb refunderes.

Har du købt en session til spirituel hypnose eller clairvoyance kan du fortryde dit køb indtil senest 24 timer før vores aftalte session. Det fulde beløb vil blive refunderet.

Generelt gælder det, at 1:1 forløb, onlinekurser og -forløb, andre ydelser samt afholdte sessioner ikke er omfattet fortrydelsesretten.

Garanti & ansvar

Vi garanterer, at de ydelser, der leveres til dig, er leveret med behørig omhu og kompetencer, der er egnet til det formål, vi reklamerer for. Ellers er alle ydelser, materialer og arbejde, der leveres til dig, uden nogen andre former for garantier. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle tab, skader eller resultater.

I det omfang vi ikke er i stand til at levere, vil vores samlede ansvar være begrænset til en ny levering af tilsvarende ydelse.

Hvis vores levering bliver forsinket eller umuliggjort af manglende, ufuldstændige eller forkerte oplysninger fra dig, har vi intet ansvar for en eventuel manglende udførelse af ydelsen eller tjenesten.

Ethvert erstatningsansvar, som Elisabeth Due og Life Soul Connection måtte pådrage sig i relation til produkter, forløb, ydelser samt services er begrænset til direkte skade og tab. Elisabeth Due og Life Soul Connection er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om der er handlet simpelt uagtsomt.

Intet på dette site eller de tilbudte services/ydelser er et løfte eller garanti for dine resultater (personligt og økonomisk). Ej heller, når der tilbydes forløb eller produkter i samarbejde med andre. Du alene er ansvarlig for dine beslutninger, handlinger og resultater. Ved køb af ydelser og produkter, har du accepteret, at Life Soul Connection og Elisabeth Due (eller samarbejdspartnere) ikke kan holdes ansvarlig for dine beslutninger, handlinger eller resultater.

Rettigheder & copyright

Alle rettigheder til tekster, billeder, meditationer, workshops, kurser og digitale produkter tilhører Life Soul Connection. Ved køb opnås udelukkende ret til at benytte det købte produkt personligt for den person, som har købt ydelsen eller produktet.

Dit login til digitale produkter er privat og gælder kun til dig alene – og materialet er kun for dine øjne og ører. Ethvert produkt er personligt, og du må derfor ikke sælge, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere eller kopiere produktet helt eller delvist uden forudgående skriftlig aftale med Life Soul Connection.

Life Soul Connection ejer ophavsretten til alle kreative og litterære værker, der er indarbejdet i vores materialer. Undtaget herfra er ”Attunement video” fra Soul Realignment®, der ejes af Andrea Hess LLC. Din brug af materialerne, uanset form, giver dig ikke licens eller brugsret til at kopiere eller bruge materialet i din forretning eller dele med andre, uanset om det er registreret eller uregistreret, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Life Soul Connection. Ændringer eller modifikationer af enhver form for materiale er ikke tilladt.

Når du benytter siden www.lifesoulconnection.dk og de services, produkter og ydelser, der bliver udbudt derigennem, samtykker du automatisk til at alt indhold (inkl. billeder) delt på lifesoulconnection.dk tilhører Life Soul Connection og er copyrightet, medmindre der er tale om indhold fra en tredjepart.

Ændring af handelsbetingelser

Life Soul Connection har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende handelsbetingelser og forretningsbetingelser med 30 dages varsel – og forbeholder sig ret til at prisregulere løbende.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved dansk ret.

Disse handelsbetingelser er udarbejdet maj 2023.

Læs også gerne vores Cookie- og privatlivspolitik

 

Life Soul Connection logo