Spirituel hypnose

 

Forstå hvem du virkelig er, som menneske og sjæl. Giv slip på det, der holder dig tilbage fra at stå stærkt i dig selv.

 

I spirituel hypnose får du selv adgang til din sjæls visdom og en dyb forståelse af dit nuværende liv. Spirituel hypnose dækker over både regression til tidligere liv, sjælerejse og progression. 

Elisabeth Due

 

Vil du lære dig selv at kende i dybden?

Forstå hvem du virkelig er og hvorfor du er her? Hvorfor du handler, som du gør. Tænker, som du gør. Måske du ved, sådan dybt inde i dig, at du er meget mere end det, du udlever i dag?

 • Du har måske en oplevelse af ikke at være i flow, at kæmpe? Enten mod egne begrænsende overbevisninger eller blokeringer, du ikke forstår, hvor kommer fra.
 • Eller du ser mønstre i dit liv, du ikke ønsker, men som igen og igen dukker op.
 • Måske du befinder dig i omstændigheder, der ikke føles rigtige eller gode for dig – og som du gerne vil ændre på, men ikke kan se din vej igennem?

I spirituel hypnose får du adgang til den uendelige visdom fra både den åndelige verden og dit eget højere selv – din sjæl – samt adgang til dine dybe erindringer om det, der påvirker dig i dag, uanset om de kommer fra dette eller tidligere liv.

Spirituel hypnose, der samlet dækker over regression, sjælerejse og progression, giver dig en dyb forståelse af dig selv, så du kan opnå indsigt og forløsning.

Alle sessioner giver dig øget sjælsbevidsthed, som ofte er det, der mangler, når vi føler denne udefinerede mangel i vores liv, som vi har så svært ved at sætte vores finger på, hvad er.

Spirituel hypnose giver dig indsigt og forståelse for det, der præger dig, bl.a.:

 • sammenhænge og mønstre, du måske har undret dig over eller slået dig på
 • mulige psykiske/åndelige årsager til eventuelle fysiske udfordringer og sygdomme
 • din egen spirituelle udvikling og selvforståelse
 • dine egne handlemønstre

Forståelsen er i sig selv healende og du får samtidig værktøjer, du kan bruge til at få din handlekraft og retning tilbage, samt opnå en følelsesmæssig befrielse. I løbet af de forskellige sessioner får du indsigter, der straks lander dybt i dig. De fleste oplever også, at endnu flere indsigter lander i uger efter.

Spirituel hypnose er en dyb spirituel oplevelse, der øger din sjælsbevidsthed og giver dig en dybere forståelse af dig selv og dit liv

Via spirituel hypnose kan du opnå indsigter, der ellers er lukket land for dit bevidste sind. Du guides ind i en dyb meditativ tilstand, hvor du får adgang til

 • din underbevidsthed (hvor bl.a. alle vores erindringer og overbevisninger ligger)
 • dit højere selv (der ved alt om dig)
 • og, ikke mindst, den åndelige verden, der giver dig gode råd, indsigt, healing og optimeringer

Herfra får du adgang til viden og indsigt, der normalt er udenfor din rækkevidde. Hypnosen giver dig nemlig adgang til de dele af dit sind, som normalt ikke er tilgængelige.

I spirituel hypnose oplever du selv det hele – og du er fuldt bevidst undervejs

Spirituel hypnose foregår ved at du guides ind i en dyb afslappet, indadvendt fokusering, der ændrer din bevidsthedstilstand. Du er ikke ”væk” – din opmærksomhed er bare vendt indad i stedet for ud mod omverdenen. Det er en tilstand, hvor kroppen er afslappet, mens dit sind er vågent og opmærksomt. Hvis du har erfaring med dybe meditationer, har du måske oplevet glimt af dette tidligere.

Spirituel hypnose adskiller sig fra andre typer af sessioner, hvor det er en anden person, der fortæller dig det, de ser eller oplever. Her kommer al viden fra dig selv.

Spirituel hypnose er til dig, som

 • søger efter dyb indsigt og healing
 • har følelsen af, at du er her med et formål – men er usikker på, hvad det er
 • føler, at der er meget mere af dig, end du er bevidst om
 • oplever de samme mønstre igen og igen – og vil forstå hvorfor du handler eller tænker, som du gør
 • måske bærer på en følelse af vrede, frustration eller ensomhed, som du gerne vil have en forklaring på, så du kan lægge det bag dig og træffe nye valg
 • eller som bare er nysgerrig og vil opleve hvad en spirituel hypnose kan gøre for dig.

 

Hvad du kan opleve i spirituel hypnose

Oplevelsen vil være vidt forskellig fra person til person. Det er en meget personlig og individuel oplevelse, som fuldt ud afhænger af hvad netop du har med i din bagage og hvad du har brug for til at forstå og forbedre i dit liv.

Uanset hvordan du oplever, så vil du få kontakt til den åndelige verden og dit højere selv. 

Her får du mulighed for at:

 • ♥  få en dybere forståelse af dig selv, dit nuværende liv og dit formål i dette liv
 • ♥  forstå hvorfor du tænker og handler, som du gør
 • ♥  få healet gamle blokeringer og begrænsninger, der spænder ben for dig i dag
 • ♥ opnå forløsning gennem tilgivelse

Hjælp fra den åndelige verden

Undervejs får du indsigter og hjælp fra den åndelige verden, som igennem flere forskellige oplevelser, vil give dig lige præcis det, der er det rigtige for dig. Udover at møde din åndelige vejleder, så er der flere steder undervejs, hvor der opstår healing, integration og optimering på mentalt, fysisk eller åndeligt niveau. Nogle vil opnå en særdeles dyb healing. Andre vil opnå mere ro. Fælles for alle, er de mange indsigter, der skabes undervejs. Uanset hvilken session, du vælger, så vil alle de oplevelser og indsigter, du får, have relevans for dit nuværende liv. 

Se de forskellige sessioner herunder og læs gerne mere i “Ofte stillede spørgsmål” for uddybning

Udtalelser fra kunder

Elisabeth har taget mig med to indsigtsfulde rejser igennem den åndelige verden og mit eget indre: Regressionen til tidligere liv og sjælerejsen. Rejserne har hjulpet mig med at få nye perspektiver på mit liv og, med det, en indre ro, som jeg har søgt igennem hele mit liv. Det er en ret fantastisk følelse, som jeg er Elisabeth evigt taknemmelig for. Med en behagelig stemme førte hun mig behændigt igennem hypnoserne og kastede lys på nogle af de følelser og overbevisninger, som havde forputtet sig i min underbevidsthed. Det har hjulpet mig med at frigøre mig af et selvbillede, der spændt ben for mig i verden. Som ny i den spirituelle verden, kan jeg på det allervarmeste anbefale sessionerne med Elisabeth. Hun er enormt tryghedsskabende og runder sessionerne af på den fineste måde med en snak om, hvad oplevelserne betyder, og hvordan man kan bruge det man oplever på en positiv måde i sit liv.

Maria, kommunikationsansvarlig

Tak for en helt igennem fantastisk oplevelse. Jeg anede faktisk ikke hvad jeg gik ind til, men noget i mig trak og jeg kunne mærke, at jeg bare måtte prøve en session. Besøget i tidligere liv var en øjenåbner for det, der sker i mit nuværende liv. Jeg har pludselig forstået hvorfor jeg er havnet i en række situationer i mit nuværende liv. Men jeg forstår også nu, at vores mange liv fletter sig sammen i flere tråde, hvor vi for hver tråd har noget nyt, vi skal lære – og slippe, når tid er. Hvor er det dejligt at kunne kappe båndene til det, der har fyldt så meget. Og bare WOW over den forståelse, jeg har fået, og de anvisninger, jeg har modtaget, der har gjort, at jeg kan slippe gammel bagage. Her 14 dage efter føler jeg stadig en enorm lethed i min krop og i mit sind. Tak!

Michael, konsulent og leder

Jeg har, under Elisabeths kyndige guidning, modtaget en sjælsrejse til både tidligere liv samt livet mellem livene. Med en fantastisk ro og behagelig stemme, guider Elisabeth mig rundt i den åndelige verden. Uanset hvad jeg oplever, bliver jeg altid mødt med en grundig afrunding, så intet står ugjort eller uforløst. Elisabeth bruger den tid, som skal til for at nå hele vejen rundt. At tage på sjælsrejse hos Elisabeth kan i den grad anbefales, hvis du ønsker at få svar på f.eks. handlemønstre, blokeringer eller at du blot er nysgerrig på din sjæls rejse gennem fysiske og åndelige liv.

Mette, lærer (Spirituel hypnose – den fulde sjælsrejse)

Jamen, hvor skal jeg begynde? Den healing, jeg opnåede, har forløst så meget. Jeg var ikke klar over at oplevelser i tidligere liv kunne sætte sig fysisk i vores nuværende krop. Da vi gik igennem hele min krop for at scanne efter ubalancer, dukkede der det ene op efter det andet. Noget havde sat sig fysisk, andet mentalt. Tænk at kunne slippe det! Lige så vildt var det at kunne tale med min egen sjæl, både før og efter en inkarnation. Jeg kunne simpelthen ikke fatte, at viden om hvad mit formål her på jorden er og om jeg havde lært det, jeg skulle, i et tidligere liv, så let og ubesværet kunne komme ud af min egen mund. Jeg hørte mig selv sige det, men jeg kunne først slet ikke fatte, at det var mig selv, der sagde det. Tak. Det bliver ikke sidste gang.

Ina, børnehaveleder

Jeg fik en spirituel regression af Elisabeth, som foregik meget nænsomt og kyndigt. Elisabeth var meget nærværende og sørgede sit bedste for, at jeg fik svar på mine spørgsmål. Regressionen har åbnet op for en langt større forståelse for min fortid og klare budskaber til min fremtid. Så fint, tak!

Benedicte D., usability ekspert

Før sessionen hos Elisabeth havde jeg prøvet almindelig hypnose, men aldrig spirituel hypnose/regression. Jeg var derfor meget spændt. Elisabeth var god til at sætte rammerne og forklare, hvad der skulle/ville ske under hypnosen. Det var en meget speciel og spirituel oplevelse. Den gav mig en klarere forståelse og en dybere indsigt ift. nogle følelser, tilstande og oplevelser, jeg altid har haft. Tak for en dejlig og meget fin oplevelse; Elisabeth!

Annette L., rekrutteringskonsulent

Regression til tidligere liv

Regression til tidligere liv & indsigter fra den åndelige verden

Et stærkt redskab til at afdække det, der holder dig tilbage

Fokus for en regression til tidligere liv er altid at finde ind til dét, der har betydning for dit nuværende liv. Du får viden og indsigt, som vil give dig en langt større forståelse for dit nuværende liv.

Vi tager udgangspunkt i en specifik problemstilling, du slås med, og som du måske har brugt lang tid (og måske også mange ressourcer) på at afdække og forstå. Ved at gå til det mest relevante tidligere liv i forhold til din problemstilling i nuværende liv, søger vi tilbage til det, der enten har skabt et traumatisk aftryk, som du har med dig ind i dette liv – eller vi afdækker visdom, du har brug for at generindre, for at kunne komme videre i din udvikling.

Med hjælp fra den åndelige verden og dit eget højere selv, din sjæl, finder vi programmeringer, der påvirker dig. Det kan være i forhold til din selvopfattelse, din karriere, familieliv, parforhold, egen udvikling, økonomi eller kærlighed. Du får hjælp fra den åndelige verden til healing og forløsning af det, der sidder. Og du får indsigter fra din egen sjæl, der giver dig forståelse og handlekraft tilbage, så du kan ændre dit liv til det bedre.

Før selve hypnosen stiller jeg ind og afdækker dit nuværende tema via clairvoyance, hvis du ønsker det. Hvis du selv er fuldt bevidst om hvad du gerne vil have indsigt i, så tager vi bare udgangspunkt i det.

En af de mest givende aspekter ved regression til tidligere liv er evnen til at helbrede gamle sår og transformere begrænsende overbevisninger. Du vil få en forståelse for de energier, der er på spil i dit nuværende liv. Og få hjælp til vækst og kærlig indsigt.

Vi arbejder altid ud fra en positiv intention. Du får derfor udelukkende vist det, der kan gavne dig. Mange oplever, at de får en anden opfattelse af sig selv, og finder kraften til at ændre fokus fremadrettet.

Før selve hypnosen stiller jeg ind og afdækker dit nuværende tema, din udfordring, via clairvoyance, hvis du ønsker det. 

Undervejs i regressionen arbejder vi på at du får:

 • forståelse og indsigt i hvad, der påvirker dig, og hvorfor
 • kontakt med din åndelige vejleder, hvor du får gode råd, viden eller information
 • oplevelsen af dit trygge sted, som du herefter kan fremkalde når som helst
 • mulighed for at slippe negative karmiske bånd skabt i dit tidligere liv
 • mulighed for at et helt specielt møde med afdøde, åndelige vejledere eller anden energiform
 • forstærket din kontakt til din intuition, så du altid kan trække på den
 • healing og energioptimering

De spørgsmål, vi søger svar på undervejs, er:

 • din sjæls plan for hvad du skal opleve i dette liv, din vigtigste mission
 • hvem er dine sjælsforbindelser i dette liv?
 • om dit tidligere var liv en succes – om du lærte det, du skulle?
 • hvad din sjælsmission er?
 • om du har en specifik livsmission eller sjælskontrakt?
 • svar på dine egne konkrete spørgsmål.

Regression til tidligere liv varer 2 timer. 

Se  gerne “Ofte stillede spørgsmål” herunder for uddybning

Spirituel hypnose - Den fulde sjælerejse

Sjælerejse til sjælens domæne i ‘livet mellem livene’

Her på sjælens domæne finder du dyb visdom og healing

En sjælerejse er en fantastisk dyb spirituel oplevelse, som kan ændre eller bekræfte din opfattelse af livet og måden du lever det på.

På en sjælerejse kommer du op på et højere bevidsthedsniveau, hvor du kommer i kontakt med din egen sjæl. Din sjæl, der så gerne vil udfolde sig rent i dit menneskeliv, men som vi ofte har så svært ved at finde ind til og forstå, så vi kan agere i overensstemmelse med. Her kan du få en dyb oplevelse af ren kærlighed og vi finder årsagen til dine nuværende livslektioner.

På en sjælerejse får du direkte adgang til din sjælsbevidsthed, din sjælsgruppe,  åndelige vejledere og højtstående åndelige vejleder i Rådet, der har indsigter og budskaber til dig, som vil give dig dyb og meningsfuld viden.

Gennem forbindelsen til dit højere selv og den åndelige verden modtager du vejledning i form af intuitive indsigter, symbolske billeder eller klare budskaber, der hjælper dig med at forstå og håndtere forskellige aspekter af dit liv.

Der er også mulighed for healing på både psykisk og fysisk plan. Her kan du opleve en dyb indre forvandling og healing af gamle sår, blokeringer eller begrænsninger, der påvirker dit velbefindende. Du får mulighed for at opløse begrænsninger af fysisk eller psykisk art, bryde karmiske bånd og slippe energimæssige forbindelser, der holder dig tilbage fra at leve et liv i dyb forståelse for din egen eksistens og formål.

En sjælerejse giver stor selvindsigt med bedre adgang til de ressourcer, du indeholder

Undervejs på sjælerejsen arbejder vi på, at du får:

 • et nyt fundament, der viser dig vejen til at handle i overensstemmelse med din sjælsessens
 • kontakt med flere forskellige åndelige vejledere, hvor du får gode råd, viden eller information
 • møde din sjælegruppe og forstå hvad jeres specifikke opgaver eller talenter er
 • optimering af fysiske eller psykiske ubalancer
 • oplevet spejlsalen, der reflekterer det tilbage til dig, som du ubevidst har gemt og glemt
 • vist en fremtidig situation, hvor du se, hvordan du har integreret al din nyerhvervede visdom
 • samt selvfølgelig svar på dine egne spørgsmål, som du har forberedt til sessionen

  Til slut sørges der for en sjælelig integration ind i dit nuværende liv, så alt, du har oplevet, giver mening.

  Sessionen varer 3 timer. 

  Se  gerne “Ofte stillede spørgsmål” herunder for uddybning 

  Spirituel Hypnose - Livet mellem livene, sjælerejse

  Progression

  Se din mulige ønskede fremtid, så du ved, hvordan du kommer dertil 

  I en progression går vi frem i tiden til en mulig fremtid, der kan åbenbare sig. Progression er specielt godt, hvis du ønsker at vide, hvordan du skal handle nu for at opnå en ønsket fremtidig tilstand. Vi har alle mange mulige fremtider åbne for os på ethvert givent tidspunkt, og det, der bestemmer, om du ender i en ønskværdig fremtidig tilstand, er dine handlinger nu og fremover.

  En progression 10 eller 20 år frem i tiden, er ekstremt brugbar for dig, der ikke er tilfreds med din nuværende tilstand og udvikling, og ønsker at se en klar vision for et område af din fremtid, så du ved, hvilke skridt du skal tage i den ønskede retning.

  I sessionen åbner vi også op for en progression, der går ud til fremtidigt liv. Dette kan åbne op for større forståelser omkring dine eventuelle specielle evner, muligheder og en vigtig retning, der kan begyndes på allerede nu. Her kan du finde svar, læring og mulighed for at integrere evner, der kan bruges i fremtiden. Specielt her er det godt at have et åbent sind.

  Vi sørger for at få integreret al visdom, forståelser og evner ind i nuet. Er der noget, der skal slippes, så sørger vi også for det.

  Progression varer 2 timer. 

  Se  gerne “Ofte stillede spørgsmål” herunder for uddybning 

  Spirituel hypnose - Livet mellem livene

  Priser og vigtig information

  Vigtigt at vide inden du bestiller:

  • Sjælerejse og progression er kun til dig, der har allerede har prøvet regression til tidligere liv før (og helst hos mig, da jeg ellers ikke kan garantere at du kan nå det dybe bevidsthedsniveau, der er nødvendigt).
  • Overstiger sessionen de nævnte tider med mere end 30 minutter er der et tillæg på 500 kr.
  • Bestiller du et forløb, booker du en tid til den første session og så aftaler vi de(n) næste gange, når du er her.
  • Alle sessioner og forløb kan betales i flere månedlige rater, så du kan bide betalingerne over (mod et beskedent ekstragebyr, der går til betalingsløsningen). Dette kræver, at du betaler med kort.

  Priser for enkeltstående sessioner:

  • Regression, inkl. kort clairvoyance for at afdække tema – session på 2 timer, 1.800 kr.
  • Sjælerejse – session på 3 timer, 2.400 kr.
  • Progression – session på 2 timer, 1.800 kr.

  Priser for forløb:

  • Forløb 1: Regression og Sjælerejse – to sessioner på to forskellige dage, 3.780 kr. (du sparer 420 kr.)
  • Forløb 2: Regression og Progression – to sessioner på to forskellige dage, 3.600 kr. (du sparer 360 kr.)
  • Forløb 3: Regression, Sjælerejse og Progression – tre sessioner på tre forskellige dage, 5.400 kr. (du sparer 600 kr.)

   

  FAQ – Ofte stillede spørgsmål

  Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål
  Hvordan foregår en spirituel hypnose?

  Sessionerne foregår enten fysisk her i Klampenborg eller online på en sikker og krypteret mødeplatform, der er supernem at bruge. Du får tilsendt et link til vores session, når du har booket.

  Ved online sessioner skal du kunne ligge eller sidde så behageligt, at du kan slappe fuldstændigt af – og så jeg kan se dit ansigt og vi kan kommunikere undervejs. De fleste ligger i en sofa eller seng. Sørg for at du ikke bliver forstyrret undervejs.

  Inden vi går i gang, fortæller jeg dig lidt mere om hvordan det kommer til at foregå. Hvis du har specifikke spørgsmål, du gerne vil have svar på, så fortæller du mig det her. Du er også mere end velkommen til at sende dem til mig inden.

  Selve sessionen foregår ved at jeg guider dig ind i en dyb afslapning. Herfra begynder din rejse, hvor jeg guider dig fra oplevelse til oplevelse. Alle svarene kommer til dig – og du kan svare på mine spørgsmål.

  Efter sessionen taler vi sammen om din oplevelse.

  Det er vigtigt, at du møder så afslappet og udhvilet op, som muligt. Hvis du er stresset, vil det påvirke din oplevelse.

  Sæt gerne tid af til at lade vores session lande i dig efterfølgende. En gåtur efterfølgende er ikke nogen dårlig idé.

  SKAL jeg tro på tidligere liv og på reinkarnation?

  Regression til tidligere liv er ikke afhængig af nogen bestemt trosretning eller lignende. Denne oplevelse er ikke for ”særligt udvalgte”. Uanset om du tror på tidligere liv eller ej, så kan du føres tilbage til et eller flere tidligere liv.

  Hypnose…? Betyder det, at jeg er helt væk?

  Nej, på ingen måde. Du er faktisk ved fuld bevidsthed og der er ikke noget show-hypnose over dette.

  Jeg guider dig ind i en tilstand af dyb afslapning, der gør at du kan svare på de spørgsmål, jeg stiller.

  Folk, der har prøvet dette første gang, er typisk meget overraskede over hvor bevidste, de er hele vejen igennem, og hvor let, det er for dem at svare.

  Alle svar kommer igennem dig, uanset om det er dig, din sjæl, dine sjælegruppe, din åndelige vejleder eller de højtstående sjæle i Rådet, vi får kontakt med.

  Jeg ved ikke om jeg kan hypnotiseres?

  Hvis du kan genkalde dig en tidligere oplevelse, du har haft, og kan beskrive den, så kan du med stor sikkerhed også  hypnotiseres. Hvis du f.eks. med stor detaljerigdom kan fortælle om en situation fra din weekend, din seneste ferie, eller et møde med en god ven, ja, så er du klar.

  De fleste kan med stor visuel rigdom genkalde sig tidligere situationer, specielt dem, der har gjort indtryk. Og det er netop oplevelser, der har gjort indtryk på dig, som vi besøger i løbet af den spirituelle hypnose.

  Denne form for hypnose bringer dig ind i en dyb afslapning, der gør at du kan få kontakt med alt det, vi skal kontakte. Du er samtidig fuldt bevidst om alt, der sker undervejs.

  Det er en smule mind-boggling, når man ikke har prøvet det før.

  Hvad er regression til tidligere liv?

  Regression til tidligere liv giver adgang til glemte erindringer, som giver en dybere forståelse af din sjæls rejse. Her kan vi hele sår fra fortiden, afdække skjulte talenter og lidenskaber, og heale på det, der kan blokere dig fra at leve i større harmoni.

  Regression til tidligere liv er en vej til at forstå hvordan tidligere liv påvirker vores nuværende inkarnation.

  Uforløste følelser

  Mange bærer rundt på uforløste følelser og mønstre fra tidligere liv, som skaber forhindringer i vores nuværende liv.

  Hvis du for eksempel har været offer for en traumatisk begivenhed i et tidligere liv, kan du overføre følelser af frygt eller angst til dit nuværende liv, selv om du ikke er bevidst om kilden til disse følelser.

  Valg af livsomstændigheder

  Vi kan også vælge vores livsomstændigheder baseret på vores tidligere erfaringer, hvor målet er specifik læring og at udvikle os som åndelige væsener. Hvis du f.eks. har kæmpet med tillid i et tidligere liv, kan du vælge at blive født ind i en familie, hvor du skal lære at stole på andre for at overvinde denne udfordring.

  Følelsesmæssig helbredelse og personlig vækst

  En af de mest betydningsfulde fordele ved regression af tidligere liv er potentialet for følelsesmæssig healing og personlig vækst.

  Ved at afdække og frigøre uforløste følelser eller mønstre fra tidligere liv, kan vi få et klarere perspektiv på vores nuværende kampe og relationer. Det kan føre til en større følelse af indre fred, selvkærlighed og generelt velvære.

  For eksempel kan en person under en regression til tidligere liv opdage, at de har overført følelser af forladthed fra et tidligere liv, hvor de blev efterladt alene som barn. Denne erkendelse kan hjælpe dem med at forstå, hvorfor de kæmper med tillid og intimitet i deres nuværende forhold. Ved at anerkende og forløse disse følelser kan de begynde at hele og komme videre.

  Negative mønstre

  Derudover kan regression til tidligere liv hjælpe os med at identificere og frigøre os fra negative mønstre eller vaner, der kan være blevet overført fra tidligere liv.

  For eksempel kan en person opdage, at de har en tendens til selvsabotage i deres nuværende liv på grund af et tidligere liv, hvor de blev straffet for deres succes. Ved at erkende dette mønster kan man arbejde på at overvinde det og opnå større succes og tilfredsstillelse i sit nuværende liv.

  Uanset hvad man oplever, kan det være et stærkt redskab til selvopdagelse og healing. Ved at udforske dine tidligere liv kan du få en dybere forståelse af dine nuværende udfordringer og få indsigt i, hvordan du kan overvinde dem.

  Opsummering

  Regression til tidligere liv handler om at arbejde med de læringer og blokeringer, der stammer fra fortiden, her fra tidligere liv. Fokus her er at finde tilbage til et eller flere tidligere relevante liv for at finde roden til de problemer eller udfordringer, du har i dit nuværende liv, og som dermed giver mening og har betydning for dit nuværende liv.

  Med regression til tidligere liv får du ikke alene svar på, hvem du har været i et tidligere liv, men du bliver klogere på, hvad du skulle lære i det tidligere liv – og hvordan det har indflydelse på dit nuværende liv.

  Regression er især til dig, der ikke før har fået en spirituel hypnose, men som ønsker en større forståelse af dig selv og hvad det er, du slås med i dag.

  Svarene og oplevelserne, du får, vil hjælpe dig med at slippe det gamle, du ikke har brug for mere. Og ofte får du anvisninger på hvordan du bedst kommer igennem og ud på den anden side af den karmiske læring, du er i gang med.

  Hvad er en sjælerejse til Livet mellem livene?

  Ethvert menneske er en kombination af energier, oplevelser, erfaringer, viden og indsigt opnået gennem et utal af tidligere liv. Alle de forskelligartede oplevelser og erfaringer er indeholdt i sjælen og er dens fundament. Sjælen, det evige selv, søger at vokse gennem nye oplevelser, nye forståelser og ny indsigt.

  Din spirituelle rejse er en gradvis opvågningsproces, og “desværre” kommer du ind i hvert nyt liv med hukommelsestab, hvor din opgave er, at huske din guddommelige oprindelse.

  En sjælerejse lader dig møde sig selv, som ren sjæl, og det giver dig større selvindsigt og adgang til de ressourcer, du indeholder, som ren sjæl

  Sjælen er en udødelig del af personligheden. En ikke-fysisk bevidsthed, som eksisterer med og uden krop henholdsvis i og imellem det inkarnerede liv. Personligheden og individet dannes af den unikke kobling mellem sjæl og fysisk krop.

  En sjælerejse er en indsigtsgivende og transformerende oplevelse, hvor du er er i kontakt med dit højere selv og den åndelige virkelighed. Via spirituel hypnose får du adgang til indsigter fra den åndelige verden, hvor du kan få svar på hvad dit livsformål er, hvad du har lært og hvad du er klar til at slippe. Og hvad du skal lære i dette liv.

  På en sjælerejse møder du din egen sjæl, din sjælsgruppe, din åndelige vejleder og højtstående åndelige vejleder i Rådet, der har indsigter og budskaber til dig, som vil give dig dyb og meningsfuld viden.

  Her i den åndelige verden får du tillige mulighed for at opløse begrænsninger af fysisk eller psykisk art, bryde karmiske bånd og slippe energimæssige forbindelser, der har holdt dig tilbage fra at leve et liv i dyb forståelse for din egen eksistens og formål.

  Formålet med en sjælerejse til ‘Livet mellem livene’ 

  Livet mellem livene er hvor din sjæl er mellem inkarnationer, og hvor en del af din sjæl stadig er, mens du er i dit inkarnerede liv. Som sjæle i livet mellem livene er vi ren energi og kærlighed.

  Formål med en sjælerejse til livet mellem livene er at få en dyb sjælsforståelse og få både fysiske og mentale optimeringer.

   

  Hvad er Progression?

  Via progression skaber vi kontakt til et muligt fremtidigt liv eller aspekt. Det er her vi kan åbne op for større forståelser omkring dine specielle evner og muligheder, og hvor du får et indblik i en vigtig retning, du kan tage.

  Progression handler om at skabe nogle vigtige forståelser. Disse forståelser kan komme i form af gode råd eller i form af aktivering af iboende potentialer i dette liv.

  Her kan det være godt at være udstyret med et nysgerrigt og åbent sind, fordi der kan skabes usædvanlige oplevelser, såsom at besøge andre planeter, være en anden energiform eller andet, som ikke er ”normal hverdagskost for et almindeligt menneske”.

  Formålet er, at finde svar, læring og mulighed for at integrere specielle evner, du kan bruge i fremtiden.

  Hvem er spirituel hypnose IKKE noget for?

  For at booke en spirituel hypnose skal du være over 18 år. Du kan godt booke en spirituel hypnose til en, der er yngre, men så skal du skal være vedkommendes forældre eller værge. Hvor ung en person kan være afhænger af deres modenhed, men generelt foretrækker jeg, at du er over 18 år eller, som minimum, en moden 15-17-årig.

  Book ikke en session, hvis du er:

  • Skizofren eller lider af psykoser
  • Er påvirket af alkohol eller stoffer
  • Er epileptiker
  Er der noget, der kan forhindre en god oplevelse?

  Der er selvfølgelig forskellige ting, der kan forhindre at en god oplevelse.

  Nogle psykiske lidelser kan være en hindring og forskellige former for medicin kan være forstyrrende eller direkte hindre oplevelsen.

  Et ønske om kontrol eller en fastlåst forventning kan forhindre dig i at opleve det, der rent faktisk sker.

  Hvis du leder efter noget bestemt eller forventer, at tingene kun kan være på en måde, så er du ikke åben og modtagelig.

  Et dybt ønske om at oplevelsen skal være på en bestemt måde eller en forudindtaget holdning om hvem du er som sjæl kan forhindre en god oplevelse. Der er ikke to sessioner, der er ens. Der er selvfølgelig fællestræk og ligheder, men hver sjæl er unik.

  Hvordan forbereder jeg mig til en session?

  Inden du kommer:

  Du må meget gerne tænke over om du har konkrete spørgsmål til dit liv, som du gerne vil have svar på under sessionen. Skriv dem op i punktform og tag dem med.

  Hvis du er vant til at gennemføre dybe meditationer eller visualiseringer, så behøver du ikke forberede dig yderligere. Men hvis du ikke er, så må du meget gerne øve dig i at vende opmærksomheden indad, f.eks. gennem visualisering. Det kan du gøre på mange måder, f.eks.:

  • Kig nøje på en genstand, evt. en blomst, i et par minutter og læg den så væk. Bemærk nuancerne i farverne. Luk nu øjnene og se blomsten for dit indre øje. Genkald dig hvordan blomsten føltes mellem dine fingre. Hvordan duftede den? Hvordan føles de forskellige farver? Brug så mange af dine sanser, som overhovedet muligt.
  • Hvilken farve har vrede/kærlighed/glæde/sorg? Lad være med bare at tænke det. Fornem det, oplev det med lukkede øjne i din egen verden.

   

  På dagen – før, under og efter sessionen:

  Før sessionen:

  Vi begynder med en kort snak om hele forløbet, hvor du også kan få svar på eventuelle spørgsmål. Derefter taler vi om hvorfor du ønsker denne oplevelse, samt om du har nogle konkrete spørgsmål omkring livet, som du ønsker at få besvaret undervejs.

  Under sessionen:

  Det vigtigste er, at du går ind til det med et åbent sind og slipper et eventuelt behov for at kontrollere oplevelsen. Det eneste det kræver er, at du har et åbent sind, er nysgerrig og tillader informationen at flyde til dig – i den form, de nu end kommer.

  Efter session:

  <%p3EVi samler op på det, du har oplevet. Nogle mennesker har mange spørgsmål, andre kun ganske få.

   

  Hvilken form for hypnose bruger du?

  Spirituel hypnose og Livet mellem livene blev gjort verdenskendt af ph.d., hypnoterapeut og grundlægger af Newton-instituttet, Michael Newton.

  Han blev kendt over det meste af verden for sit spirituelle hypnosearbejde, der giver mennesker mulighed for at udforske deres åndelige erindringer. Han har udgivet tre bøger, der er solgt i millioner af eksemplarer. Og har haft mange tusinde klienter igennem spirituel hypnose.

  Den form for spirituel hypnose, jeg anvender, er udviklet af Benny Vadmand, der har transformeret de meget tunge scripts, som Michael Newton brugte – og som instituttet den dag i dag bruger – til en intuitiv guidning, der lettere og hurtigere får kontakt med netop det, du har brug for.

   

  Hej, jeg hedder Elisabeth Due

  Du er hjertelig velkommen til at kontakte mig på hej@lifesoulconnection.dk eller sms på 2613 2829.

  Jeg svarer så hurtigt, jeg kan. Du bliver ikke glemt!

  Elisabeth Due

  Inspiration, tilbud og viden direkte i din indbakke

  I nyhedsbrevet fra Life Soul Connection deler jeg mine tanker om det spirituelle, nyheder, tilbud, invitationer og andet, jeg tror, vil berige dig. Jeg kunne aldrig finde på, at spamme dig – og du kan altid afmelde dig.